Nhập code: "100K" khi thanh toán để nhận Giảm 100,000₫ cho toàn bộ sản phẩm với Tổng giá trị đơn hàng từ 899,000₫.
Hotline: 0933.782.768