Hotline: 0933.782.768

• Sản phẩm đã mua được đổi trong vòng 7 ngày (Tính từ ngày in trên hoá đơn).

• Sản phẩm phải trong tình trạng mới, chưa giặt, chưa cắt tag và còn giữ hoá đơn thanh toán.

• Sản phẩm nhận được bị lỗi do sản xuất.

• Khi sản phẩm nhận được không đúng với sản phẩm đặt hàng.

• Đối với mỗi hóa đơn, khách hàng được đổi hàng duy nhất 1 lần.

• Không hỗ trợ đổi, trả các sản phẩm được khuyến mãi, giảm giá.